основен " файлове

Общо материали в каталога : 132
Показване на материали : 1-8
страница 2 3 ... 16 17 » : 1 2 3 ... 16 17 »

Анализ на финансовото състояние на едно предприятие в Excel
Програмата Ви позволява да изчислявате най-важните показатели за финансовото състояние и икономическите дейности, като използвате стандартни методи, изграждате графики и диаграми и ги отпечатвате прекрасно.
Прочетете повече
Изчисляване на цената на един машинен час в Excel
Универсалното изчисление на цената на машинния час за автомобил и камион в архива, с изключение на самия пример за изчисление, има методически материали, които служат като основание за изчисляване на разходите за използване на моторни превозни средства.
Прочетете повече
Анализ на паричните потоци. Образователно-методичен комплекс
В анализа на ръчния паричен поток са представени съвременни методически подходи към анализа на паричните потоци на организациите и възможностите за тяхното практическо приложение при разработването на управленски решения от икономическите дейности на организациите в условията на пазарна икономика.
Прочетете повече
Гаврилова АН, Попов АА Семинар на тема "Финансови предприятия"
Практическата работа включва методически инструкции за изпълнение на задачи, примери за решаване на проблеми с обяснения, практически задачи по предметите на академичната дисциплина "Финанси на предприятия (организации)".
Прочетете повече
Калкулатор за оценка на финансовото състояние на едно предприятие в Excel
Програмата е създадена от стандартни инструменти на Excel, което осигурява висока надеждност при работа. Не е необходима специална инсталация. Програмата позволява не само бързо да се оцени "цялостното ниво на благосъстояние" на предприятието и неговите перспективи.
Прочетете повече
Пример за структурата на сложен анализ на финансовото състояние на предприятието
Финансовият анализ се основава на изчисляването на относителните показатели, които характеризират различните аспекти на предприятието и финансовото му състояние. Основното нещо във финансовия анализ обаче не е изчисляването на показателите, а способността за интерпретиране на резултатите. Примерът съдържа списък с въпроси, на които трябва да се отговори, за да се получи изчерпателна представа за финансовото състояние на предприятието.
Прочетете повече
Формуляри на баланса
Форми на формите на баланса (формуляри от 1 до 6).
Прочетете повече

Нови форми на баланса
В на доклада за 2011 г., организациите ще съставя счетоводни отчети на формулярите, одобрени с Определение на Министерството на финансите на Русия от 02.07.2010 г. № 66n "На формите на финансовите отчети на организациите."
Прочетете повече

9-16 17-24 ... 121-128 129-132 1-8 9-16 17-24 ... 121-128 129-132