основен " файлове програма "

В материалната категория : 25
Показване на материали : 1-8
страница 2 3 4 » : 1 2 3 4 »

Сортиране по : Изтегляния · Прегледи
Анализ на финансовото състояние на организацията
Калкулаторът ви позволява да изчислите повечето индикатори, които характеризират финансовото състояние на организацията. Калкулаторът е предназначен да оцени финансовото състояние на организациите на Република Беларус.
Прочетете повече

Финансово моделиране в MS Excel
При разработването на софтуерни пакети бяха използвани само техники за финансов анализ, публикувани в отворена руска и чуждестранна преса. Разработчиците на комплексите позволиха адаптирането на отделните техники към настоящите отчетни стандарти и динамичния изглед, във връзка с които са възможни индивидуални отклонения на приложените техники от оригиналните публикации.
Прочетете повече
Анализ на финансовото състояние на предприятието в Excel (нов баланс)
Анализът на финансовото състояние на предприятието в Excel ви позволява да изчислите няколко десетки финансови показатели и показатели, да оцените финансовото състояние на предприятието чрез няколко различни метода.
Прочетете повече

Изчисляване на дисконтовия процент за моделите WACC и CAPM
При инвестиционния анализ широко се използва процедурата за дисконтиране на бъдещи парични потоци. Има много начини за изчисляване на дисконтовия процент: моделът за оценка на капиталовите активи (CAPM), определението на среднопретеглената цена на капитала (WACC), кумулативният метод за оценка на рисковата премия, методът на реалните опции и определянето на дисконтовия процент по експертни средства. Обмислете изчисляването на дисконтовия процент за моделите CAPM и WACC.
Прочетете повече
Оценка на вероятността от фалит на предприятие в Excel
Свободната програма ви позволява да изчислите 13 модела на вероятността за фалит на предприятие в Excel въз основа на новите балансови данни, събрани от 2011 г.
Прочетете повече
Финансов експресен анализ на предприятие в Excel
Свободна програма за изчисляване на показатели за бърз анализ на финансовото състояние на предприятието в Excel. Информационната база на програмата е нова форма на баланса и отчет за финансовите резултати.
Прочетете повече
Финансов анализ в Excel
Избор на електронни таблици в Excel, които позволяват цялостен финансов анализ на предприятието.
Прочетете повече
Клас 365 - онлайн услуга за малкия бизнес. Търговия, склад, CRM
Клас 365 - система за управление на всички бизнес процеси на малко предприятие. Програмата ви позволява да автоматизирате управлението на търговията, склада, клиентите и финансите.
Прочетете повече
9-16 17-24 25-25 1-8 9-16 17-24 25-25