» Файлы » Начало » Файлове » » Примери

Пример за анализ на показателите за рентабилност на предприятието

Основните показатели за оперативната ефективност на всяка компания са нейните показатели за рентабилност. Индикаторите за рентабилност характеризират ефективността на стопанската единица като цяло, рентабилността на различни дейности (промишлени, търговски инвестиции), възстановяването на разходите и т.н.

Индикаторите за рентабилност могат да бъдат комбинирани в няколко групи: индикатори, които характеризират рентабилността на продажбите; Индикатори, които характеризират възвръщаемостта на производствените разходи и инвестиционните проекти; Индикатори, които характеризират възвръщаемостта на капитала и неговите части.

Всички коефициенти на рентабилност могат да бъдат изчислени въз основа на четири вида печалба: брутна печалба, печалба (загуба) от продажби, печалба (загуба) преди данъчно облагане и нетна печалба (загуба).

(59.8Kb) , загрузок: 18 Изтегляне от сървъра (59.8Kb), изтегляния: 18
етикети: ROA , Roe , рентабилност
Версия для печати
Свързани материали:
Коментари 0
въплъщение