основен " файлове » Библиотека » Техники

В материалната категория : 7
Показване на материали : 1-7
страница :

Сортиране по : Изтегляния · Прегледи
Методически препоръки за оценка на ефективността на инвестиционните проекти. Третото издание.
Третото издание на Методическите препоръки за изчисляване на ефективността на инвестиционните проекти.
Прочетете повече

Методически препоръки за оценка на ефективността на инвестиционните проекти
Методическите препоръки (второ издание) включват описание на правилните методи за изчисляване на ефективността на инвестиционните проекти.
Прочетете повече
IA Zhoulega Методология за анализ на финансовото състояние на предприятието
Резултатите от изследването са описани от гледна точка на систематичен подход към теоретичните и методологични въпроси за подобряване на анализа на финансовото състояние на дадено предприятие. Системата за обобщаване и конкретни показатели, стандарти за оценка на финансовото състояние на предприятието е обоснована. Монографията може да бъде полезна за специалисти, които се занимават с проблемите на финансовата стабилност на организацията в образователния процес по дисциплините "Икономически анализ", "Всеобхватен икономически анализ", "Финансово управление".
Прочетете повече
Методическо ръководство за разработване на бизнес план
Методическото ръководство, разработено в рамките на проекта Tacis от Европейския съюз за новосъздадените независими държави.
Прочетете повече

Методически препоръки за изчисляване на размера на наема за нежилищни сгради
Методически препоръки за изчисляване на размера на наема за нежилищни сгради.
Прочетете повече

Методи на финансов анализ. Практическа полза
В съответствие с международните стандарти за анализ на финансовото (счетоводно) отчитане, той определя целите, съдържанието и методите за финансов анализ, предоставя специфична методология за анализ на финансовите резултати (печалба или загуба), рентабилността на предприятието, рентабилността на продуктите и дейността, финансовото състояние и сложността. Оценка на ефективността на икономическата активност.
Прочетете повече

Финансов анализ. Методически указания
В насоките се представя практическа работа, която разкрива основните методически подходи към анализа и оценката на финансовото състояние на предприятията.
Прочетете повече