основен " статии » Финансов анализ » Финансови съотношения

В материалната категория : 10
Показване на материали : 1-8
страница 2 » : 1 2 »

Сортиране по : Коментари · Прегледи
Индикатори на структурата на капитала
Тази група характеризира способността на предприятието да изпълнява дългосрочни задължения, без да ликвидира дългосрочни активи.
Прочетете повече
Коефициенти на пазарната активност на предприятието
Тази група коефициенти включва показатели, които оценяват стойността и рентабилността на акциите на организацията.
Прочетете повече
Коефициенти на платежоспособност
Платежоспособността е способността на дадена организация да изплаща задълженията си изцяло и навреме в пълен размер. Оптималната ситуация с платежоспособността на предприятието е, когато предприятието винаги разполага с достатъчно свободни парични средства, за да изплати съществуващите задължения.
Прочетете повече

Анализ на коефициента на финансовото състояние на предприятието
Един от най-простите и най-широко достъпни методи за оценка на финансовото състояние на компанията е използването на финансови съотношения (анализ на съотношението). Широкото разпространение на метода беше изискването на банките да предоставят финансова отчетност за отпускане на заеми.
Прочетете повече
Анализ на коефициентите на счетоводните отчети за V.V. Ковальов
В теорията и практиката на финансовия анализ се разглеждат и използват повече от 200 различни коефициента за оценка на финансовото състояние на компанията. В тази статия е представен пример за изчисляване на финансовите коефициенти, предложен от V.V. Ковальов.
Прочетете повече

Абсолютни индекси на финансова стабилност
Финансовата устойчивост е неразделна част от цялостната устойчивост на предприятието, баланса на финансовите потоци, наличието на средства, които дават възможност на организацията да поддържа дейността си за определен период от време, включително обслужването на получените заеми и производството на продукти. В много отношения се определя финансовата независимост на организацията. Финансовата стабилност е показател за платежоспособността за дълъг период от време.
Прочетете повече
Коефициенти на финансова стабилност
Най-често срещаният и често срещан вид анализ на финансовата стабилност на предприятието е анализът на равнището на финансовата стабилност, използвайки относителни показатели. Обмислете изчисляването на коефициентите, които характеризират финансовата стабилност на предприятието.
Прочетете повече
Коефициенти на оборота (показатели за стопанска дейност)
Целта на анализа на оборота е да се оцени способността на организацията да генерира приходи, като прави оборот, използвайки формулата: Пари-суровини-пари. Анализът на оборота (бизнес дейност) ви позволява да допълвате проучването на структурата на баланса по характеристиките на съществуващите условия в материалната доставка на дружеството, продажбата на стоки, строителни работи или услуги, плащания към доставчици и купувачи.

Периодът на оборота на всеки елемент от текущите активи отразява продължителността на периода (в дни), през който парите са "свързани" в този вид актив.

Прочетете повече
9-10 1-8 9-10