основен " статии » Оперативен анализ » Праг на рентабилност

В материалната категория : 6
Показване на материали : 1-6
страница :

Сортиране по : Коментари · Прегледи
Отчитането на асортимента пренасочва структурата на отпускане на продукцията в анализа на равновесието
Широко известната методология на анализа на реекспресирането не позволява да се вземат предвид структурните промени в продуктовата гама. В същото време отчитането на смяната на асортиментите е необходимо при вземането на управленски решения за период от повече от един отчетен период. Подходите, изложени в статията, се основават на понятието "рискова област", в рамките на което стойността на нулевата точка на печалба се променя под влиянието на смесените асортименти. Позицията на нулевата точка на печалба в рисковата област се характеризира със закона за разпределението на вероятната плътност. Предложената методология позволява да се определи точката на нулева печалба с дадено ниво на риск, което съответства на работата на предприятието при пазарни условия.
Прочетете повече

Анализ на равновесието при оценката на ефективността на инвестиционните проекти
В статията се разглеждат въпросите на анализа и динамизма при оценката на ефективността на инвестиционните проекти за намаляване на риска от инвестиционни разходи при условия на несигурност.
Прочетете повече
Изчисляване на точката на изравняване в Excel
Равновесната точка определя колко трябва да бъдат продажбите, за да може предприятието да работи без загуба, може да покрие всичките си разходи без печалба. По-долу са малките таблици в Excel за определяне на прага на рентабилност
Прочетете повече
Анализ на изоставането на предприятието
Един от мощните инструменти за решаване на голям клас задачи на управление е анализът на равномерното производство. Чрез този анализ можете да определите точката на равновесие, да планирате целевия обем на продукцията, да определите цени за продуктите, да изберете най-ефективните производствени технологии и да създадете оптимални производствени планове.
Прочетете повече
Точка на равновесие
Точката на равновесие е изходящият обем, при който печалбата на предприятието е нула, т.е. обема, при който приходите са равни на общите разходи. Понякога се нарича критичен обем (прагът на рентабилност): под това ниво производството става нерентабилно.
Прочетете повече

Анализ на равномерната и маргиналната печалба
В процеса на финансово и производствено планиране на предприятието за в бъдеще определянето и анализирането на такива показатели като ниво на обезщетение и пределна печалба е от особено значение.
Прочетете повече