Расширенный поиск ] [ Разширено търсене ]
из 83 по запросу excel Показване на 1-10 от 83 резултати за excel


Анализ на финансовото състояние на организацията
Калкулаторът ви позволява да изчислите повечето индикатори, които характеризират финансовото състояние на организацията. Калкулаторът е предназначен да оцени финансовото състояние на организациите на Република Беларус.
Анализ на финансовото състояние на предприятието в Excel (нов баланс)
Анализът на финансовото състояние на предприятието в Excel ви позволява да изчислите няколко десетки финансови показатели и показатели, да оцените финансовото състояние на предприятието чрез няколко различни метода.
Оценка на вероятността от фалит на предприятие в Excel
Свободната програма ви позволява да изчислите 13 модела на вероятността за фалит на предприятие в Excel въз основа на новите балансови данни, събрани от 2011 г.
Финансов експресен анализ на предприятие в Excel
Свободна програма за изчисляване на показатели за бърз анализ на финансовото състояние на предприятието в Excel. Информационната база на програмата е нова форма на баланса и отчет за финансовите резултати.
Добавки за MS Office за изграждане на диаграми като Waterfall (Bridge)
Тази статия представя сравнение на добавки, предназначени за изграждане на диаграми като водопад (мост). За сравнение, бяха избрани добавките, които най-лесно се намират в интернет. Характеристиките на добавките са обобщени в няколко таблици, които можете да видите по-долу.
Финансов анализ в Excel
Избор на електронни таблици в Excel, които позволяват цялостен финансов анализ на предприятието.
Оценка на финансовата и икономическата дейност
Изложеният калкулатор ви позволява автоматично да изчислявате не само основните финансови показатели, характеризиращи финансовото състояние на организацията, но и да изчислявате показателите за финансова стабилност въз основа на резултата.
финансист
Украинската програма е предназначена да анализира финансовото състояние и анализа на резултатите от дейността на компанията. Интерфейсният език е украински.
Калкулатор за оценка на финансовото състояние на едно предприятие в Excel
Програмата е създадена от стандартни инструменти на Excel, което гарантира висока надеждност при работа. Не е необходима специална инсталация. Програмата позволява не само бързо да се оцени "цялостното ниво на благосъстояние" на предприятието и неговите перспективи.
Автоматизация като подобрение в методологията на финансовия анализ
В статията, с цел подобряване на методологията за анализ на финансовото състояние на организацията, се предлага нейната автоматизация. В процеса на изследване широко се използват възможностите на софтуера на Excel. С помощта на тази програма са събрани аналитични таблици и е извършен корелационен регресионен анализ, което много опростява процеса на анализиране на финансовото състояние на организацията.
Анализ на финансовото състояние на предприятието в Excel (нов баланс)
Анализът на финансовото състояние на едно предприятие в Excel ви позволява да определите финансовото състояние на предприятието по няколко различни метода, да изчислите няколко десетки финансови показатели и показатели и ... Финансовият анализ на предприятие в Excel ви позволява да изчислите няколко десетки финансови показатели и показатели, Предприятия по няколко различни начина.
Оценка на вероятността от фалит на предприятие в Excel
Опростен и надежден инструмент за оценка на риска от фалит на предприятие в Excel съгласно новия баланс. Програмата ви дава възможност да се диагностицира вероятността от фалит по модели: Altman, Tuffler Tishou, Fulmer, Springate, IGEA, Fox, G ... за оценка на вероятността от фалит на предприятие в Excel въз основа на новите балансови данни, събрани от 2011 г.
Финансов експресен анализ на предприятие в Excel
... анализ на финансовото състояние на предприятието в Excel въз основа на данните от финансовите отчети Ви позволява: Анализ на структурата на баланса и отчета за финансовите резултати (хоризонтален, вертикален анализ) .... анализ на финансовото състояние на предприятието в Excel . Информационната база на програмата е нова форма на баланса и отчет за финансовите резултати.
Примери за изчисляване на експонентите на модел DuPont в Excel
Изчисляване на показателите на модела DuPont в Excel (Този документ е изготвен от RosBusinessConsulting единствено за информационни цели) Изчисляване на експонентите на DuPont модел в Excel вариант 2
Изчисляване на вероятността от фалит в Excel
Сравнявайки резултатите от изчисленията за всички модели (Altman, Sprange, Tafler, Fulmer и прогнозния модел на Държавната академия в Иркутск), може да се види, че всички модели ... изчисляват вероятността от фалит в Excel
Изчисляване на цената на един машинен час в Excel
Актуализираната версия на универсалното изчисление на цената на часовника за кола в Excel за автомобил и камион се допълва с оценка на разходите за часовете на машината за специални ...
Изчисляване на точката на изравняване в Excel
... Точки на равновесие (праг на рентабилност) в Excel : Изходна точка Пример №1 Точка на равновесие в Excel Пример №2 Праг на рентабилност в Excel Пример №3 Определяне на точка на изравняване Пример № ...
Прогнозиране на обема на продажбите в MS Excel
... общ пакет за приложение MS Excel . В този пример е представен един от възможните алгоритми за изграждане на прогноза за обема на продажбите за продукти със сезонни модели на продажби .... Прогнозиране на обема на продажбите в MS Excel Пример за прогнозиране на обема на продажбите, отчитайки сезонния характер в MS Excel , е представен като най-достъпният и лесен за разбиране софтуер ...
Сбор от думи в Excel
, 2000 - 2011 Съвместимост: Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel XP, Microsoft Excel 2003, Microsoft Excel 2007 Сайтът има актуализирана версия на добавката.
Обработка и анализ на икономическа информация в Microsoft Excel
... работата на потребителя в Microsoft Excel . Втората част описва изчислителните възможности на програмата, които могат да бъдат използвани за обработка на икономическа информация и решаване на практически проблеми. Третата секция е посветена на използването на диаграми на Microsoft Excel за визуален анализ на икономически данни.
2 3 ... 8 9 » 1 2 3 ... 8 9 »